WYRÓŻNIENIE IMIENIA DOKTORA TADEUSZA ANDRZEJA KNYSZA

W dniu 5 marca 2005 roku z inicjatywy nauczyciela matematyki Andrzeja Wojnickiego przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki Oddział w Opolu i pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty powołano KAPITUŁĘ WYRÓŻNIENIA IMIENIA DOKTORA TADEUSZA ANDRZEJA KNYSZA oraz opracowano regulamin wyróżnienia.

Nagroda jest uhonorowaniem aktywnej pracy i osiągnięć dydaktycznych, merytorycznych, wychowawczych wyróżniających się nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół województwa opolskiego.

Wyróżnienie ma charakter honorowy. Przyznawane jest jednorazowo, a jego materialna forma to symboliczna statuetka i akt nadania, wręczana raz do roku na Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prawo do zgłaszania kandydatów do WYRÓŻNIENIA mają: Rady Pedagogiczne szkół, Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Polskie Towarzystwo Matematyczne, osoby fizyczne.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody:

     rok szkolny 2005/06 - Pan Stanisław Zieleń;

     rok szkolny 2006/07 - Pan Jan Kowolik;

     rok szkolny 2007/08 - Pani Joanna Stasch;

     rok szkolny 2008/09 - Pan Piotr Pawlikowski;

     rok szkolny 2009/10 - Pani Eugenia Garncarek;

     rok szkolny 2010/11 - Pan Ryszard Pagacz;

     rok szkolny 2011/12 - Pan Waldemar Górski;

     rok szkolny 2012/13 - Pani Krystyna Ignacy.

     rok szkolny 2013/14 - Pani Joanna Świercz.

     rok szkolny 2014/15 - Pani Lucyna Dzikiewicz - Niski.

     rok szkolny 2015/16 - Pani Maria Romanowska.

Zgłoszenia do WYRÓŻNIENIA w roku 2016 można kierować do 15 września 2016 roku na adres:
Oddział Opolski SNM
Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu,
ul. Ozimska 48a,
45-368 Opole
na specjalnie przygotowanym wniosku - formularzu (do pobrania).

Wyboru Laureata dokona Kapituła Wyróżnienia po 15 września 2016r.

Uwaga: wyróżnienie może być przyznane tylko osobie, która wyraziła pisemną zgodę kandydowanie do niej.

Informacje o nagrodzie i pliki do pobrania:

      zawiadomienie o Wyróżnieniu (do pobrania)

       regulamin przyznawania nagrody od 2012r. (do pobrania)

       oświadczenie - zgoda na kandydowanie (do pobrania)